Roller

 

Rättigheter till att använda församlingens webbsida görs på följande sätt: Den anställda bör till allra först en gång har varit inloggad på församlingens webbsida med sina Z-koder. Se videoinstruktion hur logga in. Därefter syns personen i Klockaren under Verktyg-Roller. Där kan den som är webbplatsens chefredaktör administrera användarens rättigheter. Numera finns det tre roller att välja mellan. Det är Uppdaterare, Redaktör och Webbplatsens chefredaktör. I instruktionsvideon finns bara två roller nämnda.  Se videoinstruktion hur administrera roller.

Uppdaterare kan redigera evenemang och kontaktuppgifter. Alla anställda kan ha denna roll.

Redaktör kan redigera evenemang och kontaktuppgifter. Redigera innehåll på alla sidor, skapa nya undersidor och redigera sidkartan och skapa undersidor. Redaktören kan redigera text, länklistor, bilder, videor, inbäddningar och bilagor. Kan inte redigera första sidan, huvudsidor eller nyheter.

Webbplatsens chefredaktör kan göra allt det som en uppdaterare och redaktör kan göra. Dessutom redigera första sidan, utseende, nyheter, huvudbild, blanketter, administrera roller, redigera evenamangslistor, radera artiklar.
Här kan du läsa mera om vad chefredaktören behöver tänka på när det gäller tillgänglighet.

Passiva användare

Med tanke på säkerhet är det skäl att ta bort användare som inte varit inloggade på över ett år. Det görs enkelt med ett knapptryck på 'Ta bort passiva användar' i Verktyg-Roller. Du får ett bekräftelsemeddelande där de som tas bort räknas upp. Det är sen enkelt att i ett senare skede tilldela personen igen rättighet att redigera.

Ansvarig användare

Ansvarig användare ger ny möjlighet för erfarna nättjänstbyggare. En så kallad ansvarig användare har personlig användarrätt till Klockaren som gör det möjligt att redigera den egna organisationens webbplats mera än hittills med hjäp av verktyget Liferay. För att använda verktyget krävs att man har kännedom om webbkommunikation och publiceringsverktyg och att man lär sig hur verktyget Liferay fungerar och godkänner reglerna. Det går bra att även i fortsättningen underhålla Klockarensidor utan att vara ansvarig användare.

Regler för ansvariga användare, läs i den finska guiden, Lukkariohje här.