Skapa och redigera innehåll

Sidorna i Klockaren är uppbyggda med ramar, så kallade portletter. Varje sidmodell har en varierande mängd portletter. När du raderar en sida, finns fortfarande innehållet kvar i systemet. Innehållet kan du sedan lyfta på en annan sida och en annan portlett.

Innehållsartikelns tekniska namn är Innehållsportlett. I de olika sidmallarna finns ett visst antal innehållsportletter, dvs platser för innehållsartiklar.

I innehållsportletten finns en texteditor, i vilken du kan skapa text, länkar, listor, tabeller eller bädda in material.