Minneslista inför lanseringen

En månad före lanseringen

  • Kom överens med klockarteamet om lanseringsdatum.
  • Skaffa en webbadress. Ni kan be webbteamet vid kyrkostyrelsen göra det för er del.
  • Säg upp nuvarande webbplats.

Två veckor före lanseringen

  • Bestäm vilken/vilka domännamn (webbadress/-er) ni kommer att ha och meddela klockarteamet (t.ex. forsamling.fi)
  • Skaffa auktoriseringskod (valtuutusavaimet på finska) för domänen och ge den till klockarteamet, om det är Kyrkostyrelsen som ska ha hand om den. Auktoriseringskoden får ni av Kommunikationsverket. Det tar ca en vecka.
  • Om ni redan har en auktoriseringskod till webbadressen men inte hittar den så kan ni fråga Kommunikationsverket (tfn 0295 390 200 eller domain@ficora.fi) om saken.

En vecka före lanseringen

T.ex. bokmärken som folk har sparat kan automatiskt omdirigeras till den nya sidan. Fyll därför i tabellen (xlsx) över vilka som är de mest besökta underadresserna på er nuvarande webbplats. Fyll den nuvarande adressen i första spalten och den nya adressen i den andra spalten. Tredje spalten bildas automatiskt, skriv inget där. Skriv inte hela adressen (www.exempelforsamling.fi/...) utan det räcker med texten efter första snedstrecket, t.ex. /stod-och-hjalp/vantjanst

IT-centralerna eller klockarteamet kan ge mera info om det är oklart eller känns svårt.