Klockarenstödet

Hur var det nu igen man gjorde?

- Kolla i Klockarenguiden
- Fråga en kollega i en annan församling i Facebook-gruppen
- Om du klarar finskan så finns det många fler instruktioner på Lukkariohje
- Skriv till Klockarenstödet klockaren@evl.fi eller ring tfn 09-68298411

Användarnamn

Till Klockaren loggar den som är anställd i församlingen med sina z-användarnamn (den samma som t.ex. för e-posten).

Om någon som inte är församlingsanställd behöver lösenord så tag kontakt med oss via klockaren@evl.fi