Kugghjul.

Utveckling och nyheter

(Sidan är senast uppdaterad 26.9.2022)

Nytt utseende och nya funktioner för lokalerna

I besökarundersökningen i vintras kom det fram att användarna har svårt att hitta lokaler för olika ändamål. Vi har utvecklat sidorna för lokalerna, i samarbete med vår utvecklingsgrupp bestående av församlingsanställda, så att användaren lättare ska kunna hitta. Skede ett av förnyelsen är klar och i det ingår:

 • På sidan Kyrkor och lokaler:
  • Snyggare visuell utforming
  • I listan över lokaler syns max. antal personer
  • Länk till sida med instruktioner för hur man bokar
  • Länk till sida med prislista
  • Portletter för kontaktinformation och länklista
 • På den enskilda lokalens sida:
  • Antal personer, utförligare kontaktinformation, kontaktinformation för bokning
  • Möjlighet att lägga till kontaktinformaiton för bokning och blogginlägg

Församlingarna behöver uppdatera lokalernas information

Den visuella förändringen sker automatiskt, men församlingen behöver fylla i den nya informationen som till exempel max. antal personer lokalen rymmer, bokningsinformation och -instruktioner och utrustning.

Skede två av förnyelsen som ska underlätta för besökaren att hitta och filtrera lokaler blir färdigt i oktober.

Klockarproducent: Päivi Aikasalo, Utsjoki församling

Snabbhet och användbarhet är styrkor

Läs hela presentationen i SacristaÖppna länk i ny flik.

Tidigare nyhetsbrev i pdf-formatÖppna länk i ny flik finner du också där.

Kaffekopp vid lapptoppLär dig nya funktioner i Klockaren genom att se på korta videor

Fråga: Hur lär jag mig enklast nya funktioner i Klockaren då den hela tiden utvecklas?

Svar: Vi har inlett en ny serie med korta instruktionsvideor där vi visar hur du gör det som är nytt i Klockaren. Ta en kaffekopp, luta dig tillbaka i stolen och se en video om bloggverktyget.

Utnyttja det Klockaren erbjuder i församlingsvalet

Använd inbäddningar för valets resultattjänst

Församlingsvalets kandidater, röstningsställen och resultat kan med hjälp av inbäddningar från valets resultattjänst visas på församlingens webbplats. Församlingarna gör själva inbäddningarna på sidan sidor med hjälp av inbäddningskoder.

När församlingen matar in information i systemet skapar resultattjänsten automatiskt inbäddningskoder. Inbäddningskoden infogas i en innehållsportlett i kodläge (Source) i webbplatsen Klockaren. Det här möjliggör att det för valinfon inte behövs en egen sidmall, utan inbäddningen kan göras på vilken innehållssida som helst. Noggrannare instruktioner om användning av inbäddningskoden publiceras senare i Klockarenguiden.

Kandidater och röstniningsställen kommer automatiskt att visas i inbäddningarna då kandidaterna fått sina nummer och församlingen godkänt uppgifterna som matats in. Uppgifterna som används i genelrepetitionen syns inte i inbäddningarna.

Inbäddningarna smälter in som en del av församlingens webbplats genom att de använder Klockaren-fonter och den egna webbplatsens huvudfärg. Här nere finns en illustration (på finska) av kandidatlistans inbäddning i en församling med två val. Länktexternas färg är densamma som webbplatsens huvudfärg.

Inbäddningarna kan också användas av församlingar som inte har Klockaren.

Ta i bruk sidmallen för valet och använd dig av gemensamt innehåll

Du kan ännu ta i bruk sidmall 2.50 som är planerad speciellt för valinformation. Du kan också lyfta gemensamt innehåll och gemensamma länkar till sidan.

Bädda in tjänsten Till vilken församling hör jag?

Hjälp den röstberättigade att veta till vilken församling hen hör genom att bädda in tjänsten "Till vilken församling hör jag" på era valsidor.

Blogga inför valet

Med bloggverktyget har du möjlighet att skapa en blogg om valet. Du kan också lyfta enskilda bloggartiklar till andra sidor med portletten Bloggpuff enligt nyckelord som finns längst ned i de flesta sidmallar. Se Borgås exempelÖppna länk i ny flik (på finska)

Klockaren minns redaktören i en timme

I fortsättningen minns Klockaren din inloggning i en timme istället för två. Det här betyder att om du lämnar datorn i mer än en timme så blir du tvungen att logga in på nytt i Klockaren. På det här sättet försöker vi minska tillfälliga belastningstoppar som systemet utsätts för. 

Söktjänsten känner igen delar av sammansatta ord

Vi har lagt till ordlistor till Klockaren. Besökaren kan nu använda en del av ett sammansatt ord, till exempel i evememangskalendern (och sidans Sök). Redaktören behöver inte mera lägga till nyckelord för att underlätta sökningen. Nyckelord ska användas enbart för att skapa listor.

Förändringen gäller inte namn. Sökordet "Lotta" hittar inte "Charlotta".

Företag beställer ämbetsbevis via ämbetsbevistjänsten

Tjänsten Beställ ämbetsbevisÖppna länk i ny flik har nu utvecklats så att också företag kan beställa sina ämbetsbevis den. Den här funktionen lanseras kring den 10 oktober. Samtidigt lägger vi in en länk till tjänsten på den automatiska beställningsblanketten i Klockaren. Den 17 oktober raderar vi blanketten helt och hållet, men länken till tjänsten blir kvar. Uppdatera er webbplats med information om den nya tjänsten för företag.

Sänd oss era undersökningsrapporter

Har ni låtit göra utomstående besökarundersökningar eller har Regionförvaltningsverket synat era sidor i sömmarna? Om svaret är ja, är resultatet av vikt för utvecklingen av Klockaren som helhet.

Facebook-grupperna flyttar till Teams

Alla som deltog i träffen var ense om att de kamratstödsgrupper som nu finns i Facebook i dagsläget ska flyttas över till Teams. Det här sker nu under hösten. Vi informerar om övergången i alla kanaler och hoppas att vi ses också i Teams.

Månadens tips: Förstora textredigeringsfönstret

Har du svårt att få en överblick över texten, då du jobbar i det lilla texteditorfönstret? Ta tag i nedre högra hörnet och dra fönstret större. Se intruktionerna

Tag kontakt

Produktägare

Ansvarar för utvecklingen och leder teamet

Produktchef

Utvecklar, organiserar stödet och har ansvar för gemenskapen kring verktyget, användarundersökningar, kommunikation

Ta kontakt med stödet via Självservicepunkten på adressen ipp.evl.fi

Klockarenstödets sida