Utveckling och nyheter

Klockarens webbseminarier fortsätter

Webbseminarierna fortsätter på våren och hösten.

Tekniska förbättringar på väg

Blanketter

Blanketternas uppdatering fungerar nu!

En förbättring ger mindre skräppost via blanketterna

Det har kommit mera skräppost än tidigare via blanketterna. Vi har förbättrat blanketternas captchafunktion. Den kan du aktivera i blanketternas inställningar. På det här sättet försöker vi få bukt med eller åtminstone minska mängden skräppost orsakade av automatiska robotar.

Karusellen börjar snurra

Karusellen kommer inom de närmaste veckorna att börja snurra . Det betyder alltså att karusellen på förstasidan, och också andra karuseller, snurrar automatiskt i långam takt om du lagt in fler än ett element i dem. 

Vi har också fått in önskemål om att nedre kanten i karusellen skulle tas bort så att man kan sätta in färdiga annonser med bild. Problemet är att annonser i form av bilder med text ovanpå inte är tillgängliga och ska därför inte användas i webbkommunikation. Samma information ska finnas också i textform, så gör hellre en skild sida som du länkar till från karusellen.

Församlingarnas gudstjänstevenemang lyfts i evl.fi 

Vi kommer att lyfta alla församlingarnas strömmade andakts- och gudstjänstevenemang automatiskt till evl.fi. 

För att era evenemang ska synas på bästa sätt på evl så ska du: 

- skriva in nyckelordet evlströmning då du skapar ett svenskt evenemang (och nyckelordet evlstriimaus om du skapar ett finskt evenemang som ska synas på finska sidan i evl.fi).  
- lägga in länken till var man kan se strömningen i själva evenemanget. (Minns att definiera att länken öppnas i ett nytt fönster om den leder utanför er sajt.)

Alla församlingars webbplatser ska vara tillgängliga 23.9.2020  

Er webbplats ska vara tillgänglig och ha ett tillgänglighetsutlåtande 23.9. Senast nu är det hög tid att börja jobba på att göra de justeringar som krävs. 

Klockarenförsamlingarnas botten till tillgänglighetsutlåtande uppdateras och är färdigt under juni månad.

Kyrkan kommunikation höll ett webbseminarium om tillgänglighet i Klockaren 23.4.2020

Fortdbildningen handlar om vad tillgänglighet innebär i praktiken och vad det kräver av redaktörna. Digital Accessibility Lead  Timo Övermark från Eficode höll fortbildningen.

Tips på sånt du kan fixa till på sidorna 

Skapa en slutförandesida till er responsblankett 

Du kan lägga till en slutförandesida till en blankett. Den bekräftar för användaren att blanketten är korrekt ifylld och har skickats vidare. Du kan till exempel skriva in en kort hälsning och berätta på vilket sätt svaren behandlas.

Ändra antalet evenemang som visas på en gång i evenemangskalendern 

Du kan ändra hur många evenemang som visas på en gång i evenemangskalendern via kugghjulet precis under Mission och utvecklingsarbete. 

Byt den gemensamma huvudbilden mot en egen 

Till följd av vissa tekniska problem i uppgraderingen har vi satt en gemensam bild för alla församlingar. Gör så här för att byta till en egen:  

  1. Ladda upp den bilden du vill ha. Som huvudbild fungerar till exempel en bild som är 1865 x 820. JPGformat. 
  2. Meddela stödet så tar vi bort den gemensamma bilden.  

Se över tillgängligheten på er sajt 

Tillgänglighetsdirektiven gäller alla församlingar före 23.9.2020. Du kan stegvis börja beta av förbättringarna som ska göras i och med dem. 

Webbseminarium om tillgänglighet 

Vi ordnade ett webbseminarium kring tillgänglighet för Klockarens redaktörer på finska. 

Fixa till länklistornas utseende 

Nu efter uppdateringen så har länklistorna ändrat utseende. Det betyder att de kan innehålla bilder som beskärs konstigt på något ställe. Du kan byta länkutseende på en länklista eller ladda upp en ny bild för att få med bilden i sin helhet. 

Nytt gemensamt material

Vi publicerar inte nya webbplatser under sommaren 

Vi publicerar inte nya sajter under tiden 19.6-16.8. Vi utvecklingar inte heller Klockaren då, men korrigerar fel som upptäcks och underhåller servrarna.