Kugghjul.

Utveckling och nyheter

(Sidan är senast uppdaterad 19.1.2022.

 • Ge respons på B- och C-webbplatsmall: Att förbättra B-webbplatsmallen är ett tyngdpunktsområde i utvecklingen av Klockaren för det här året. Vi vill också samla församlingarnas åsikter och erfarenheter av webbplatsmall B och C. Vi önskar speciellt kommentarer kring sajternas strukturer och hur man hittar det man söker på dem. Läs mera och svara på enkätenÖppna länk i ny flik
 • Nu går det att markera att ett evenemang strömmas eller är ett hybridevenemang. Att definiera att evenemanget är en strömning fungerar tills vidare bara i evenemang som skapats i Klockaren. Det här kommer att fungera via Katrina under nästa år. Med Prime är diskussionerna om motsvarande utveckling ännu på hälft. Noggrannare instruktioner finner du snart i Klockarenguiden.
  Vi strävar också efter att utveckla samarbetet med Katrina och Prime så att utvecklingar i evenemangsfunktioner i fortsättningen snabbare kan tas ibruk över gränssnittet.
 • Vi har nu ändrat mobilmenyn så att man i B-sidmodellen hittar enheterna under båda flikarna. De finns nu överst i vardera filken. 
 • Efter årsskiftet kommer ett popupfönster till sajterna där besökaren får välja vilka kakor hen godkänner. Popupfönstret är helt klart men måste testas noggrant. I det här skedet kommer popupfönstret att finnas på svenska, finska, engelska eller tyska, i enlighet med sajtens språk. Samiska språk är på kommande. Facebook-inbäddningarna börjar fungera igen för de besökare som godkänner kakor från tredje part.

Andra förbättringar

 • Då du väljer kontaktperson för ett evenemang så finns medarbetarna i alfabetisk ordning med efternamnet först. Det här gör det lättare att hitta en specifik person i listan. 
 • Tidsinställningen för bloggarna fungerar igen. Och då besökaren väljer en bloggartikel så kastas hen inte mera till början av sidan. De färgade sträcken som kom från tomma bloggportletter har tagits bort. Halv spalt breda portletter lägger vi in först nästa år.
 • Den bild som valts som delningsbild i sociala medier syns igen på sidorna.

Ingrid Björkskog, Finström-Geta församling

 

Det bästa med Klockaren är att det är enkelt att arbeta med sidan.

Läs hela presentationen i SacristaÖppna länk i ny flik.

Tidigare nyhetsbrev i pdf-formatÖppna länk i ny flik finner du också där.

Kaffekopp vid lapptoppLär dig nya funktioner i Klockaren genom att se på korta videor

Fråga: Hur lär jag mig enklast nya funktioner i Klockaren då den hela tiden utvecklas?

Svar: Vi har inlett en ny serie med korta instruktionsvideor där vi visar hur du gör det som är nytt i Klockaren. Ta en kaffekopp, luta dig tillbaka i stolen och se en video om bloggverktyget.

Kommande utvecklingshelheter

Analytik i en ny vy 

Besökarstatistik för Klockaren i lättförståelig visuell form är på kommande. Det nya verktyget är tänkt att motivera och inspirera i arbetet med att förbättra den egna sajten.

I rapportvyn kommer vi först att visa 5-6 värden som är centrala för församlingarna. Vilka dessa värden funderar vi på den här veckan i samarbete med ett antal församlingar.  En pilot av verktyget som dupliceras till alla församlingar kommer i början av nästa år. Efter det utvidgar vi vid behov antalet värden som visas. Vi berättar mera om hur projektet framskrider i de kommande nyhetsbreven. 

Annat aktuellt i utvecklingen

 • Vi funderar på hur de enskilda församlingarna i den urbana sidmodellen (modell B) kan få större synlighet och på vilket sätt webbplatserna kan bli tydligare och redigare. I december utreder vi behoven av utveckling med hjälp av en utomstående besökarundersökning.
 • Vi utreder hur vi kunde göra det lättare att lägga in bilder på webbplatsen så att de ser ut som man tänkt sig. För tillfället kartlägger vi på vilka olika ställen svårigheter förekommer. Sänd gärna in problem som du noterat via ipp.evl.fi.
 • Vi förbättra uppföljningen av besökarna genom att ta i bruk verktyget Google Tag Manager. Tag manager fungerar som komplement till Google Analytics och ger mera ingående information om besökarnas sätt att röra sig på sidorna. Tag Manager läggs stegvis till på alla församlingars sidor. Det här kräver inte något arbete från församlingens sida.
 • Vi har testat hur Klockaren fungerar i Liferayn Clouds miljö och överväger nu nästa steg. Att gå över till Liferay Cloud skulle inte medföra förändringar för uppdaterarna eller besökarna, men kunde ge inbesparingar och bland annat underlätta uppdateringar till nya versioner av Klockaren.
 • Bloggarna vidareutvecklas under våren. Nu samlar vi in önskemål kring dem och följer med vilka förbättringar som behövs. Bland annat har vi noterat behov av att en bloggares artiklar syns på hens profilsida och en lista över de senaste/populäraste/mest lästa inläggen. Fortsätt gärna meddela oss om olika idéer via ipp.evl.fi.

Församlingsvalet i Klockaren

Församlingsvalet nästa år kommer att se ut på liknande sätt för Klockaren som för fyra år sedan. Kandidaterna och resultatet kommer att visas på Klockarensajter direkt ur resultattjänsten med hjälp av ett gränssnitt.

Mera information om valet och Klockarens roll finnas på sajten info.forsamlingsvalet.fi och så kommer det också närmare information i nyhetsbreven. Vi håller på att uppdatera informationen i webbtjänsten Till vilken församling hör jag?Öppna länk i ny flik Tjänsten är speciellt viktig i valtider.
 

Bloggverktyget är klart

Nu är bloggverktyget klart att använda. Du hittar "Bloggar" i vänstra, svarta balken i uppdateringsverkyget. Instruktioner

Vi kommer ännu att utvecka olika sätt att lista och lyfta bloggarna. De här förändringarna och annat småfilande på bloggen fortsätter vi med senare i höst, när vi ser vilka behov som stiger fram i användningen.

Ifall du har önskemål kring bloggverktyget så meddela oss gärna via självservicepunkten ipp.evl.fi. Vi diskuterar också gärna det här i Facebookgrupperna.

Besökare och redaktörer tyckte till om Klockaren

Besökarundersökningen

I våras gjorde vi en undersökning riktad till besökare som låg ute på församlingarnas webbplatser i tre veckor. Sammanlagt 2 908 personer svarade på enkäten.

Tydligast kom det fram att andra människor och livet i församlingen intresserar. Läs resultaten av undersökningen i Klockarenguiden.

Många församlingar har redan bett om sina församlingsspecifika svar. Om ni inte har gjort det och vill ha dem så be om dem via stödet.

Uppdaterarundersökningen 

Vi gjorde också samtidigt en undersökning bland Klockarens redaktörer om webbkommunikation och om Klockaren. 272 personer, varav 252 Klockarenredaktörer, svarade på enkäten. I vår rapport tar vi fasta på det som gäller Klockaren.

Bekanta dig med båda rapporterna och våra rön

Halvårsöversikt: Hur går det för Klockaren?

Vi har gjort en halvårsöversikt över Klockaren. Församlingarnas webbplatser har haft dryga 3 640 000 unika besökare under perioden januari-juni 2021. Kolla in dessa och andra siffror i halvårsöversikten.

Uppdatera era tillgänglighetsutlåtanden

Man ska årligen uppdatera webbplatsens tillgänglighetsutlåtande, så det är alltså dags för de flesta församlingar. Under det gångna året har vi gjort många tekniska ändringar som förbättrar tillgängligheten. Och därför har vi nu uppdaterat mallen för tillgänglighetsutlåtanden, så att de räknar upp bara de brister som nu finns.

Vi rättar bristerna i tillgänglighet på AA-nivå och uppdaterar mallen två gånger i året, på sommaren och mot slutet av året. Det finns ännu sånt som ska rättas och vi tar itu med det senare i höst. 

Se exempel på hur andra byggt upp sina sidor

Vi har gjort en helhet med visuellt överskådliga tips och idéer från olika församlingarÖppna länk i ny flik. Se och bli inspirerad! Men eftersom vi inte hinner titta igenom alla sajter så vill vi gärna att du tipsar oss om sådana sidor som du tänker att andra kunde inspireras av. Helheten är på finska så om du undrar över något som inte framgår av bilderna så är det bara att fråga.

Tag kontakt

Produktägare

Julia ansvarar för utvecklingen av Klockaren.

Produktchef

Reeta planerar utveckling av Klockaren, organiserar stödet och uppdaterarna, användarundersökningar, kommunikation

Ta kontakt med stödet via Självservicepunkten på adressen ipp.evl.fi

Klockarenstödets sida