Besökarundersökning 2019

Sammanfattning över svaren på användarenkäten som publicerades på alla Klockarenförsamlingars sidor under vårvintern 2019. Ca 400 svarade på enkäten. Vi använder svaren till att utveckla Klockaren och ge besökarna en bättre erfarenhet av besöket på församligens sidor. Vi fick också förslag till hur innehållet på sidorna kunde förbättras.

Strukturen och stämningen på sidorna

”Jag önskar att sidorna skulle vara tydliga och lätta att använda” sammanfattar besökarnas tankar om strukturen på sajten och hur man hittar där. Också den mobila menyn kunde vara lättare, menar besökarna. De uttrycker en önskan om att evenemangen kunde presenteras så att besökaren snabbt får en överblick över utbudet.

De som svarade på enkäten vill ha texter skrivna på ett människonära språk och sidor som inte upplevs styva och institutionsmässiga. Att bilder är viktiga för att göra sidorna mera tilltalande kom tydligt fram.

Vad kyrkan erbjuder barn, unga och konfirmander verkar nu inte synas tillräckligt tydligt. Också mer andligt innehåll som besökaren kan stilla sig till då det passar dem efterlystes.

Lära känna församlingen och veta vad där händer

Besökarnas kommentarer visade på att tydligt intresse att veta mera om den egna församlingen och vad som är aktuellt. Det finns en uttalad önskan att lära känna de som jobbar där, få veta mera om dem, att kunna bekanta sig med församlingen på webbplatsen. Enkäten visar på att det är viktigt att lokalförsamlingen har tillräckligt egna texter och bilder att komma med, utöver kyrkans gemensamma material. Besökarna önskade intervjuer och berättelser, både av anställda och om verksamheten, och bilder av tidigare evenemang.

Många besökare berättar också att de söker information om beslut och om församlingens ekonomi. Och en del vill komma med förslag på hurdan verksamhet de skulle önska att församlingen ordnar.

Föråldrad, otillräcklig eller saknad information

”Jag vill att ni satsar på att beskriva evenemangen bättre” och ”det stör mig att sidorna inte är uppdaterade eller länkarna inte fungerar” sammanfattar besökarnas tankar.

Antingen saknas evenemang som besökaren vet att ordnas eller så tycker besökaren inte att det finns tillräckligt med information om de enskilda evenemangen för att hen ska kunna bilda sig en uppfattning om dem. Önskan om bättre beskrivning av evenemang gäller också gudstjänsterna. Besökarna önskar få veta vem som medverkar.

Hela 79% uppger att de någon gång har delat ett av församlingens evenemang.

En del besökare uttrycker sin frustration över att det finns tomma sidor, över lag för lite information på församlingens sida eller att till det fanns grundläggande information som saknas, till exempel öppettider.

Inför utvecklingen

Många besökare är mycket nöjda med sidorna och tackade för att det hittar det de söker. Men de brister som kom fram i enkäten kommer vi att beakta i utvecklingen i år. Vi kommer också att ge konkreta tips på vad ni kan göra för att förbättra innehållet på sidorna.