Nyheter

Här skriver vi om sånt som är nytt i Klockaren.

Till nyhetslistan

Textformateringsverktygen förnyas

Följande Klockaren-uppdatering medför ändringar i innehållsportlettens textredigerare, d.v.s textformateringsverktyg. Målet med förändringen är att förenkla verktygsvalet och underlätta administratörernas arbete.

Vad förändras och varför?

  • Understrykning och genomstrykning tas bort. Understrykningen syftar till en länk i nättexten och får inte användas i andra sammanhang på grund av tillgängligheten. I Klockaren behöver länkarna inte ha understrykning, eftersom länkarna har en egen automatisk stil.
  • De sällan använda nedsänkta och upphöjda texterna slopas. Den upphöjda texten hittas fortsättningsvis i sepcialtecken.
  • De olika alternativen för textjusteringen slopas. Tillgänglig nättext justeras alltid till vänster.
  • Funktionen Klistra in från Word-dokument slopas som obehövlig. I regel klistras text in i Klockaren oformaterad, med tangentkombinationen CTRL + Shift + V.
  • Tangentkombinationen CTRL + V klistrar in text med formatering och används bara då man vill kopiera redan formaterad text från en sida i Klockaren till en annan.
  • Source-knappens text har översatts till Kod.

Förändringarna träder i kraft 30.3.2023

30.3.2023 08.23