Stöd och hjälp

Här kan du presentera församligens och kyrkans olika möjligheter att stöda och hjälpa. Man kan presentera med hjälp av en text eller med hjälp av en länklista som leder till församlingens egna webbsidor eller till utomstående sidor.

Du kan berättta om vilka möjligheter församlingens diakoni har att hjälpa och t ex om familjerådgivningen.

Gemensamt material

- Det finns gemensamma texter bakom molnet du kan lägga in. Se här under.
- Det finns också en gemensam video som heter 'Borra hål i mörkret' och en video om familjerådgivningen. Se här under.
- Längst ner här under finns en länklista med exempel på gemensamma länkar.

I evenemangsportletten som finns till höger under bilden kan du t ex välja att evenemang i kategorin stöd och hjälp syns.

Terapeutens beröring