Stöd och hjälp

Livet för med sig både med- och motgångar. Vi vill hjälpa dig.

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präst, diakoniarbetare och andra arbetare finns till för församlingsmedlemmar och andra.

Ta kontakt när du vill samtala med någon i förtroende. Vi har tystnadsplikt.

Du kan lämna ett böneämne i lådan i kyrkan eller via denna blankett när du vill ha förbön. 

Vi behöver mänskliga relationer. Det är bra att ta vara på dem.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen

Olycklig kvinna tittar ut genom förstret.

Fast det heter familjerådgivning kan en enda person också boka tid. Men också ett par, eller en hel familj kan gå till en familjerådgivare.

Läs om stöd i relationen

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Studietiden är ett livsskede som kan innebära många stora förändringar. Du kanske har flyttat till en ny ort, håller på att bygga ett eget hem och skapa din egen vardag.

Läs om stöd under studietiden

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Du ska alltid först vända dig till socialen. Om de inte kan hjälpa dig så kan du ta kontakt med församlingens diakoni. 

Läs om ekonomiskt stöd

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott

Du bestämmer själv över din kropp. Du har också rätt att alltid bli bemött med respekt. Därför har ingen rätt att utnyttja dig för sina egna behov. 

Läs om stöd vid sexuella trakasserier