Stöd och hjälp

Livet för med sig både med- och motgångar. Vi vill hjälpa dig.

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präst, diakoniarbetare och andra arbetare finns till för församlingsmedlemmar och andra.

Ta kontakt när du vill samtala med någon i förtroende. Vi har tystnadsplikt.

Du kan lämna ett böneämne när du vill ha förbön. 

Olycklig kvinna tittar ut genom förstret.