Det här är ett exempel på hur en kriskommunikationssida kan vara uppbyggd. Bygg den nu och anpassa snabbt när krisen är framme.

hav

Kris (byt till aktuell rubrik och redigera texten)

Alternativ:

Det som inte får hända har hänt. En olycka ...

Vi finns till för dig som ...

Vår församlingen (kommun/stad) är i en situation som skapar osäkerhet 

Informera om;

  • möjlighet till samtal (såväl anställda som kyrkans samtalstjäns)
  • verksamhet som ordnas pga av det som har skett 
  • förmedla tröst
  • möjlighet till psykosocialt stöd som erbjuds av församlingsanställda eller via samarbetspartner.

Exempel: 
Församlingen håller kyrkan öppen för stillhet, ljuständning och samtal under den kommande veckan. Se evenemang i listan här under.

Du kan vända dig till församlingens anställda. Vi finns till för dig. Kontaktuppgifter finns här under till höger.

Instruktion till bön

Välj den bön som är lämplig just nu av alternativen under det gröna "molnet". 

De olika alternativen i molnet är:

  • Kris - bön för onskefullt dåd / terror
  • Kris - bön för naturkatastrof
  • Kris - olycka 

Naturkatastrof


Gud, vi är skrämda av hotet.

Gud, vi kommer till dig med vår gemensamma osäkerhet i stunden och vår ovisshet inför morgondagen. Herre, ge oss styrka att tro på det goda. Ge, oss hopp om framtiden och låt kärleken övervinna känslan av meningslöshet.

Vi ber för dem som drabbats av dessa hemskheter. Gud vi kan inte kontrollera och behärska naturens krafter. Ge oss hopp om en god framtid. Ge dem som arbetar kraft att ta kloka beslut, enligt din vilja.

Hjälp oss att dela med oss av det vi har. Låt alla som tagit skada få uppleva medkänsla och givmildhet av andra. Gud ge oss kraft att överleva stunden tillsammans. 

Amen

Terror

Gud, vi är skrämda av dådet.

Gud, vi kommer till dig med vår gemensamma osäkerhet i stunden och vår ovisshet inför morgondagen. Herre, ge oss styrka att tro på det goda. Ge, oss hopp om framtiden och låt kärleken övervinna känslan av meningslöshet.

Herre, ge oss kraft att leva mitt i detta. Visa att gemenskapen med dig, Gud, och med varandra är starkare än ondskan. Låt kärleken övervinna hatet. 

Gud vi ber för de drabbade, deras anhöriga och alla dem som känner sig berörda av händelsen. Hjälp oss att dela med oss av det vi har. Låt alla som tagit skada av dådet få uppleva medkänsla och givmildhet av andra. Gud ge oss kraft att överleva stunden tillsammans. 

Amen

Olycka

Gud, vi ber dig att dela livet med oss. Ge oss kraft att tro på att du är nära i livet och i döden. 

När vi inte klarar av att hitta orden, så låt ljusens låga be våra böner. När vi inte kan komma på något nytt att säga, låt inlärda strofer från tidigare förmedla trygghet eller ge oss mod att vara tysta. När vår blick blir suddig och otydlig, låt vackra minnesbilder ge oss kraft i stunden.

Ge oss medkänsla och respektfullhet mot varandra, så att rykten inte sprids om det skedda. Ge oss styrka att sakna och sörja på vårt egna sätt.

Amen

ljuspunkter

Du kan ringa, sms:a, whats up:a eller eposta oss

kaplan

Jag jobbar i församlingens söda distrikt och har ansvar för ungdomsarbetet.