Gemensamt material för stöd och hjälp

Här finns tips på gemensamt material du kan använda för sidan.

Materialet finns bakom molnet. Det finns:

  • Gemensamma texter
  • Gemensamma videon som heter 'Borra hål i mörkret' och en video om familjerådgivningen. Se här under.
  • Gemensamma länkar.
Terapeutens beröring