Gemensamt material för stöd och hjälp

Här finns tips på gemensamt material du kan använda för sidan.

Materialet finns bakom molnet. Det finns:

  • Gemensamma texter
  • Gemensamma videon
  • Gemensamma länkar.

Vi behöver mänskliga relationer. Det är bra att ta vara på dem.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Terapeutens beröring