Delta och påverka

Du som är församlingsmedlem - du är församlingens viktigaste resurs!

Du är välkommen med bara för att delta. Det finns plats för dig i mindre gemenskaper eller så är kan du delta i söndagens gudstjänst.

Du kan också delta genom att vara med som frivillig i en praktisk uppgift. Det finns uppgifter av olika slag.

Du kan delta och påverka genom att vara med och besluta som förtroendevald. 

YouTube-video