Påsken är kristendomens viktigaste fest

Påsken är den viktigaste dagen från kristendomens början. Fyrtio dagar före påsk börjar vi förbereda oss genom fastan. Den sista veckan före påsk kallas Stilla veckan och berättar om Jesu sista vecka i livet. Påsken firar livet, det liv vi lever nu med Gud vid vår sida och det nya liv Gud skapar oss.

Under fastan kan vi stanna upp

När vi har en riktigt viktig fest förbereder vi den. Fyrtio dagar före påsk börjar vi förbereda oss genom fastan. I många kristna traditioner fastar man från mat. Fasta kan också vara annat än att avstå från vissa maträtter, det kan vara att stanna upp och fundera på sitt liv: 

  • Vad kan jag avstå från?
  • Hur kan jag leva mer kärleksfullt?
  • Hur kan jag leva långsammare och lugnare?
  • Vad kan jag lämna bort i mitt liv så att jag bättre kan fundera på vad påsken betyder?
Videkvistar, Jesu törnekrona och påsknarciss i vårljus.

Stilla veckan berättar om sista veckan i Jesu liv

Den sista veckan före påsk har vi dagar med namn som påminner oss om olika skeden i Jesu sista dagar i livet. Den veckan kallas Stilla veckan. Den börjar då Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndagen.

Sen firar vi till exempel torsdagen, som kallas Skärtorsdagen, till minne av den sista måltiden som Jesus åt med sina lärjungar. Skärtorsdagen handlar om att rena sig, inte om att skära bröd. Det syftar på att Jesus tvättade sina lärjungars fötter.

Stilla veckan slutar på påskdagen, uppståndelsens dag. Kvinnorna kommer till graven. Den är tom för Jesus har har uppstått.

Gör en virtuell påskvandring och lär dig mer om händelserna under Stilla veckan.

Påsken firar livet

Påsken är den äldsta helgen i den kristna traditionen. Trots att den är äldst är den kanske lite missförstådd för att vi firar inte döden. Påsken firar livet.

Varje människa som blir döpt tecknas med korstecknet. Varje människa som får en kristen jordfästning tecknas också med korsets tecken. Vi tänker oss att Gud bär människan genom hela livet och också genom döden och att Gud skapar ett nytt liv som vi inte vet mycket om.

Fira en strömmad påskgudstjänst med oss

I år kan vi inte delta på plats i en påskgudstjänst. Men i webbkyrkan finner du strömmade påskgudstjänster och -andakter. Välkommen med!