Kontakt

Här kommer alla församlingens kontaktuppgifter i alfabetisk ordning. Du kan också skapa skilda listor för en del av personalen. Och lyfta en kontaktpuff med t.ex. pastorskansliets uppgifter överst.

Webbredaktör
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

Portleter är tillfälligt borta.