Bilagor

I Klockaren kan man länka till bilagor. Men med tanke på tillgänglighet bör användningen av bilagor göras med avvägning. Av olika anledningar kan det vara svårt för besökaren att öppna och läsa bilagor. Viktig information, som prislistor, borde alltid finnas på webbsidan som innehåll, inte bilaga.

Tillgänglighetsdirektiven förutsätter att publicerade Word, Excel, PowerPoint och pdf-filer är tillgängliga. Läs mera om tillgängliga bilagor

Obs! Bilagan som du vill länka till behöver finnas sparad i Klockarens arkiv.