Församlingens webbplats och dataskyddsbeskrivningar

Varje församling ansvarar för innehållet på sin egen webbplats; evenemangsinformation, presentationssida, kontaktinformation etc. Församlingen ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig också för att nödvändiga dataskyddsbeskrivningar finns tillgängliga och hittas på församlingens webbplats.

Var finns församlingens dataskyddsbeskrivningar?

Församlingens egna dataskyddsbeskrivningar kan samlas på den egna webbplatsen under Information, kansli. I sidfoten har vi lagt till en länkplats, där man kan skapa en länk till sidan med beskrivningar. Länkrubriken kan vara till exempel Församlingens dataskyddsbeskrivningar.

Hur du lägger till en dataskyddsbeskrivning till församlingens sida och länkar dit från sidfoten

1. Skapa en sida för dataskyddsbeskrivningen

  • Dataskyddsbeskrivningssidan skapar du under sidan Info, kansli som en egen undersida. Välj t.ex. sidmall 1.01.
  • Lägg in församlingens text om dataskydd på sidan.

2. Gör en länk till dataskyddsbeskrivningssidan i sidfoten.

I den gråa sidfotens vänstra spalt finns församlingens kontaktinformation. Under den finns en länklista. 

  • Välj länklistan och utseendet Sidfotens länkar.
  • Sedan lägger du till en länk till sidan du skapade med dataskyddsbeskrivningen. Kalla länken t.ex. Församlingens dataskyddsbeskrivning.

Klockarens blanketter

Om man samlar in personuppgifter via blanketter och formulär ska det på församlingens sida finnas en dataskyddsbeskrivning för detta. Det här gäller alla församlingens formulär: förbönsbegäran, responsbegäran, anmälan till församlingens verksamhet. Klockarens dataskyddsbeskrivning gäller bara de personuppgifter som lagrats i systemet (Klockarens databas) och inte de uppgifter som sänts per e-post till församlingen.

Dessutom har vi på alla Klockarenblanketter lagt till en automatisk informationstext där det står var församlingens dataskyddsbeskrivningar finns. Om man inte samlar in personuppgifter på blanketten kan informationstexten tas bort när man skapar blanketten. Informationstexten syns också på gamla blanketter.

Klockarenblanketternas informationstext:

”Om personuppgifter samlas in på blanketten beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren. Dataskyddsbeskrivningen nås via en länk som finns i webbsidans sidfot.”