Evenemang

Församlingens evenemang är en benämning för allt som händer i församlingen, såsom gudstjänster, andakter, samlingar, möten, konserter och grupper mm. De evenemang som ligger närmast i tid är synliga på webbsidans framsida. Alla evenemang och en sökfunktion finns i huvudmenyn EVENEMANG.

Evenemang kan vara en samling som pågår några timmar, en gång. Evenemang kan också vara något som pågår flera dagar, t ex läger. Man kan skapa ett evenemang för bara en gång eller ett evenemang som återkommer varje vecka eller varannan vecka på bestämd veckodag.

I sex olika sidmodeller finns en portlett för evenemangslista enligt nyckelord/kategori. Genom att ge ett evenemang nyckelord och definiera filtret för portletten för evenemangslista kan man få en lista med evenemang inom ett speciellt område utöver kategorierna (Barn och familj, Unga, Vuxna, Gudstjänster och samlingar, Musik, Mission och utvecklingsarbete). Filtret kan också utgöras av vald lokal. Kan t ex användas om man vill samla alla evenemang under temat jul. Använd inte siffror eller specialmärken i nyckelorden. OBS Notera att om du väljer två filter så ska båda gälla för att ett evenemang skall finnas med i listan! Nyckelord för evenemang fungerar för webbsidans sökfunktion (men inte i google-sök).

Utöver den sex olika kategorierna Barn och familj, Unga, Vuxna, Gudstjänster och samlingar, Musik, Mission och utvecklingsarbete finns en sjunde kategori Stöd och hjälp. När den kategorin är vald, så lyfts evenemanget upp i den evenemangsportlett som finns på sidan Stöd och hjälp i livet i huvudmenyn.

Du kan få ut en wordfil från Klockarens evenemangslista. Gå till Evenemang i vänstra sidmenyn. Sök evenemang under en bestämd tidsperiod. Under sökfunktionen välj 'Skapa en wordfil'. Ett nytt fönster öppnas med en wordfil med lista på evenemang under den valda perioden. Den kan du redigera och använda t ex för annonsering på andra ställen.

Två nyheter för evenemang: Ett corona-tillägg, är att evenemang nu finns synligt kvar på webbsidan 30 minuter efter starten. Det underlättar för deltagare att hitta streamningslänk och info som finns i evenemanget. Nu fungerar det också att redigera och spara en hel evenemangsseries alt-text för bild.

Delningsbild

Delningsbild för evenemang: När ett evenemang delas i social medier (Facebook, Twitter, osv.) eller i tjänster som använder sig av bilder i likadant format (t.ex. Skype) behövs en bild. Om evenemanget du skapat inte har en bild kommer den delningsbild du valt att användas. Delningsbilden syns inte på Klockarsidorna. Delningsbilden fogar du in via den övre menyn 

Skriv tydligt ut för vem varje evenemang är tänkt och var det hålls. Tänk på att folk som inte är så inkomna i vad kyrkan sysslar med söker evenemang, speciellt i jultider.