Evenemang

Församlingens evenemang är en benämning för allt som händer i församlingen, såsom gudstjänster, andakter, samlingar, möten, konserter och grupper mm. De evenemang som ligger närmast i tid är synliga på sajtens framsida. Alla evenemang och en sökfunktion finns i huvudmenyn EVENEMANG.

Evenemang kan vara en samling som pågår några timmar, en gång. Evenemang kan också vara något som pågår flera dagar, t ex läger. Man kan skapa ett evenemang för bara en gång eller ett evenemang som återkommer varje vecka eller varannan vecka på bestämd veckodag.

Här finns utskriftsvänliga instruktioner steg för steg om evenemang.

Om församlingen tagit i bruk gränssnitt för överföring av evenemang till Klockaren från Katrina eller Prime ska redigeringen av evenemang göras i Katrina eller Prime.

Bilder överförs till Klockaren från evenemangkalender i Katrina och Prime. Om församlingen tagit i bruk gränssnittet med Katrina eller Prime bör bilderna infogas i Katrina/Prime, inte via Klockarens evenemangskalender.

Att markera att ett evenemang strömmas eller är ett hybridevenemang fungerar tillsvidare bara i evenemang som är skapade i Klockaren. I Katrina kommer det att vara möjligt 2022. Med Prime pågår diskussioner. När församlingar som använder gränssnittet Katrina eller Prime vill ta i bruk markeringen, måste evenemanget undantagsvis skapas i Klockaren. Ett annat alternativ är att fortsätta skapa evenemang som tidigare och vänta på uppdateringar i Katrina och Prime. Du kan läsa mera hur göra under rubriken Infoga evenemang.

 

Skriv tydligt ut för vem varje evenemang är tänkt och var det hålls. Tänk på att folk som inte är så inkomna i vad kyrkan sysslar med söker evenemang, speciellt i jultider.