Gemensamt material för Fördjupa din tro -sidan

Det finns:

Helgdagar - gemensamma texter om helgdagar. Se här under.

Webbannonser som finns bakom molnet. Som exempel finns de längst till höger här intill. Följande webbannonser finns:

 • Webbannonser - Fördjupa din tro - I gemenskap och stillhet
 • Webbannonser - Fördjupa din tro - Kristen tro
 • Webbannonser - Fördjupa din tro - Kyrkan tar plats
 • Webbannonser - Fördjupa din tro - Året i kyrkan

Videon som finns bakom molnet. Som exempel finns de här under. De heter:

 • Video - Borra hål i mörkret - Jani Edström
 • Video - familjerådgivning
 • Video - Kanske största nåden
 • Video - Lite nåd varje dag
 • Video - Nåd mot sig själv
 • Video - Nåden att få hjälpa andra.
 • Video - Ta emot helig ande
 • Video - Uppståndelsens Kraft Är Verklig

Sången Trygg i din famn

Facebook för Evangeliska lutherska kyrkan i Finland. Flödet finns bakom molnet. Se här under.

Instagram flöde för jul och skriftskola. Materialet finns bakom molnet. Se vad som finns via denna länk.

Gemensamma länkar. Exempel finns här under.

YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
Kors och tuikku

Tag kontakt

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några timmar varje vardag.

Händer som sträcker sig mot ett ljus och en blå himmel.

Kristi himmelsfärdsdag

'Galileer', sade de, 'varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.' (Apg. 1:11)

Jesus upptogs till himlen

Kristi himmelsfärdsdag firas alltid 40 dagar efter påsk. Bibeln berättar om hur Jesus efter sin uppståndelse under 40 dagar visade sig för människorna och därefter togs upp till himlen.

Kristi himmelsfärdsdag är en av kyrkoårets helgdagar som hör till påsktiden. Då minns man Kristi himmelsfärd (Apg. 1:6-14). Himmelsfärden berättar om Kristi gudomlighet: Kristus är en av personerna i den treeniga Guden, precis som Fadern. Då han hade utfört sitt verk steg han upp till himlen. I ordet och sakramenten (heliga handlingar) är han fortfarande närvarande mitt ibland sin församling.

Sex ljus och vit färg

Kristi himmelsfärdsdag är en så kallad söckenhelg. I gudstjänsten på Kristi himmelsfärdsdag har man på altaret sex ljus. Den liturgiska färgen på Kristi himmelsfärdsdag är vit. Övriga viktiga kyrkliga helger är första söndagen i advent, juldagen, påskdagen och pingsten.

Förbereder pingsten

Ordet pingst betyder 50 dagar efter påsk. Kristi himmelsfärd förbereder pingsten. Sedan 300-talet har Kristi himmelsfärdsdag varit en skild högtid.

En vit duva som flyger.

Pingsten

Pingsten är den kristna kyrkans födelsedag.

Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. (Apg 2:32)

Apostlagärningarna beskriver händelserna under den första pingsten. Den heliga Anden föll över apostlarna, tretusen människor döptes och alla närvarande fick ta del av glädjebudet på sitt eget språk. Det visar på den kristna gemenskapen och att det kristna budskapet hör till alla folk.

Pingsten hör tillsammans med påsken och julen till kyrkoårets tre största fester. Pingsten är påsktidens sista fest. Därefter namnges kyrkoårets söndagar efter pingsten. Detta sätt att namnge söndagarna framhäver Kristi uppståndelse som den kristna trons innersta väsen och påsken som kyrkoårets viktigaste högtid. Dessutom är det ett uttryck för att tiden från första pingsten till den sista domen är den heliga Andens tid.

Centrala ämnen för söndagarna efter pingsten är Jesu undervisning, livet som kristen under ledning av den heliga Anden och kyrkans förkunnelse av sin tro. Detta framhävs också av den liturgiska färgen grönt, färgen för liv, tillväxt och hopp.