Tips på gemensamt material för Konfirmation - sidan

Det finns gemensamma texter och länkar som kan användas på sidan om konfirmation. Texterna finns bakom molnet.

#skriba

Skriba slideshow

Här till vänster ser du en slideshow som du kan plocka ner från det gemensamma innehållet - bakom molnet. Den heter 'Instagram - Skriba - Slideshow'.