Sidmodell 1.03 

Bassida med meny och puff med kontaktinformation

Denna sidmodell har en två smala innehållsportletter överst till vänster. Till höger finns två portletter för bild/video. 

Därefter finns en bred textportlett. Och under den finns flera portletter för länkar och två portletter för kontaktpuffar.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2 

Här finns sidmodellens andra smala innehållsportlett. 

hamn
knäppta händer

Rubrik 3 

Sidmodellens tredje innehållsportletten är bred över två spalter. Under den finns tre smala länklistor och två portletter för kontaktpuffar. 

Tag kontakt

Produktchef

Julia planerar utveckling av Klockaren, organiserar stödet och uppdaterarna, användarundersökningar, kommunikation

Tag kontakt

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några timmar varje vardag.