Sidmodell 1.13 

Bassida med meny, evenemangslista, kontaktinformationspuff, mm

Denhär sidmodellen har sex textportletter, breda och smala. Det finns plats för bilder och en karusell. Dessutom finns portlett för evenemangslista och två portletter för kontaktpuffar. Längst ner en bred länklista.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

hamn

Rubrik 2 

Här finns den andra textportlett. Den är smal.

bön

Rubrik 2

Här finns sidmodellens tredje textportlett. Den är smal.

Rubrik 3 

Här finns sidans fjärde textportlett. Den är smal

Rubrik 3 

Här finns sidans femte textportlett. Den är smal.

Webbredaktör
Fax: 09 123 45
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

Klockaren-stödet

Jobbar på eftermiddagar med Klockaren-stödet. Stödet administreras av Kustens IT

barn

Rubrik 4 

Här finns sidmodellens sjätte textportlett. Den är bred.