Sidmodell 2.01

Stöd och hjälp-första sida

Den här sidmodellen används i huvudmenyns Stöd och hjälp.

Denna sidmodell har fyra innehållsportletter, två breda och två smala. Till höger finns en portlett för bild/video och under den bilden finns en portlett för evenemangslista.

Längst ner på sidan finns flera länklistor.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Här finns sidmodellens andra innehållsportlett.

Rubrik 2

Här finns sidmodellens tredje innehållsportlett.

Rubrik 3

Här finns sidmodellens fjärde innehållsportlett. Den är av bred modell.

Här under finns 4 länklistor. Först en kortare och sen tre breda ovanför varandra.

hamn