Sidmodell 2.02

Info, kansli -förstasidan med meny och nyheter

Den här sidmodellen används för info kansli sidan. 

Den har fyra textportletter, varav två finns i den högra spalten. I den högra spalten kan man välja att ta fram gemensamt material som finns bakom molnet. Den har en bild/video portlett och två portletter för kontaktpuffar till höger och en portlett för församlingens nyhetsflöde längst ner.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Här till höger finns sidans andra textportlett. Här kan man plocka fram någon av den gemensamma texterna som finns bakom molnet

hamn

Rubrik 3

Här finns en textportlett.

Webbredaktör
Fax: 09 123 45
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

Klockaren-stödet

Jobbar på eftermiddagar med Klockaren-stödet. Stödet administreras av Kustens IT