Statistik från församlingens sidor med Google Analytics

Varje Klockarenwebbplats är kopplad till Google Analytics för att församlingen ska kunna följa med och utveckla sin sida genom att följa upp vilka sidor som är populära och vad som gör att flera besökare hittar till er webbplats. För att kunna göra det behöver församlingen ett Googlekonto som Klockarenteamet sedan kopplar till Google Analytics.

Den nuvarande versionen av Google Analytics tas ur bruk globalt i juli 2023. I stället har Google lanserat den nya GA4-analystjänsten, men användningen av den är problematisk med tanke på den europeiska lagstiftningen. Därför utreder vi för närvarande också för Klockaren-webbplatsernas del helt andra alternativ för analysen än Googles tjänster. Församlingarna behöver för närvarande inte vidta några åtgärder.

Vi föreslår att församlingen inte använder någon enskild anställds Googlekonto till det här eftersom det är viktigt att alla anställda som jobbar med församlingens webbplats har möjlighet att följa med Google Analytics.

Efter att du har skapat ert Googlekonto skickar du kontots namn till Klockarenstödet via SjälvservicepunktenÖppna länk i ny flik. Då ger vi kontot rättigheter att använda församlingens Google Analytics.

Besökarstatistikens nya rapportvy

Det har byggts upp en ny rapporteringsvy för besökarstatistiken på församlingarnas webbplatser. I rapporteringsvyn kan du t ex granska antal besökare, populärt innehåll och vilken typ av apparat besökarna använder. Förutom webbplatsen för din egen församling eller samfällighet visar tjänsten även besökarstatistik för andra Klockaren-församlingar.

Du måste logga in för att kunna använda tjänsten. Du hittar adressen till rapporteringsvyn och användarnamn i Sacrista.Öppna länk i ny flik

OBS! Om Goolge blockerar din inloggning på grunda av säkerhetsskäl, rensa webbläsarens cacheminne och försök logga in på nytt. Här hittar du instruktioner för att rensa cacheminnet.

I första steget visar tjänsten en översikt över webbplatsen och en del av informationen för sidorna Fördjupa din tro, Evenemang och Livets fester.

Under våren kompletteras tjänsten med mera information. Det sker när Google Tag Manager gemensamt tas i bruk på alla Klockaren-webbplatser.

Syftet med rapporteringsvyn är att göra statistiken för församlingens webbplats till ett lättbegripligt format och tillgängligt för alla medarbetare.

Målet är att skapa ett verktyg som fungerar som grund och inspirationskälla för utvecklingen av webbplatser.

Rapporteringsvyn har förverkligats i Googles Data Studio. De mätare som valts ut för rapportvyn fastslogs under en workshop där kommunikatörer från olika församlingar deltog.

Kolla i Sacrista för användarnamn och instruktioner hur logga in.Öppna länk i ny flik

Se videon: Statistikens rapporteringsvy, allmän översiktÖppna länk i ny flik

Funktioner:

  1. Välj språk. (På skrämdumpen ser du exakt var.)
  2. Välj den egna församlingen genom att bläddra eller använda sökord. Om du ännu inte loggat in klicka på "Logga in och välj din egen församling".
  3. Välj tidsperiod.
Översikt över webbplatsen. Google Analytics dashboard.
Skärmdump av översiktsvyn.

Översikten för webbplatsen

Besök på webbplatsen berättar hur många gånger sidan är besökts under en dag.

Diagrammet för Trafikkälla visar hur besökarna kom till webbplatsen.

Diagrammet för Typ av apparat visar hur stor andel av besökarna använt dator, surfplatta eller mobil.

Genom att klicka på ett block uppdateras de övriga diagrammen att visa data tillhörande det blocket. Man kommer tillbaka till den grundläggande vyn genom att igen klicka på samma block.

Webbplatsens söktjänst berättar vilka sökord besökaren använt för att söka sidan. Genom att klicka på de tre punkterna bredvid rubriken kan du ordna sökorden enligt sökfrekvens eller alfabet.

I diagrammet för ankomstsida kan man kolla vilken sida besökare först besökt. Genom att klicka på de tre punkterna bredvid rubriken kan du ordna enligt antal ingång, procent som direkt lämnat webbplatsen eller enligt sidnamn.

Genom de tre punkterna kan du också nolla dina val och återgå till grundvyn genom att klicka på ”Reset”.