Rapporterade buggar och utvecklingsförslag

Klockarens bakgrundssystem Liferay uppdateras till en ny version, 7.4. Förberedelserna för uppdateringen har påbörjats under våren 2023 och fortgår som det nu ser ut ända till den senare halvan av 2024. Under denna period görs inga uppdateringar i Klockaren.

Trots utvecklingspausen tar vi gärna emot utvecklingsförslag och önskemål via IPP. Även tekniska fel lönar det sig alltid att meddela om. Allvarliga buggar fixas avvägt även under utvecklingspausen.

På denna sida har vi samlat buggar och utvecklingsönskemål som redan kommit utvecklingsteamet till kännedom. Innan du lämnar in ditt eget önskemål kan du kolla från denna listan om någon annan redan hunnit rapportera samma.

Evenemang

 • Möjlighet att radera felstavade ord från listan av föreslagna nyckelord
 • Möjlighet att ur evenemangskalendern få en kalenderpåminnelse till den egna kalendern
 • Möjlighet att lägga till markeringen Ny (på samma vis som markeringen Inhiberat) och på det sättet lyfta nya evenemang
 • Möjlighet att lägga till strömnings/hybrid-filter i portletten evenemangslista med nyckelord/kategorier

Länklistor

 • Göra användandet av bilder enklare och visningssätten klarare
 • Möjlighet att spara församlingens egna länkar så, att de lätt skulle gå att använda på flera ställen

Karusell

 • Möjlighet att använda flera bildstorlekar
 • Möjlighet att namnge videor så att det i administrationen skulle vara lättare att se vilken video man håller på att redigera

Kontaktuppgifter

 • Möjlighet att lägga till rubrik för kontaktlista i sidmodell 1.10

Innehållsartiklar

 • Krav på unik identifikation för nya innehållsartiklar

Lokaler

 • Kartinbäddning, där församlingens alla lokaler visas samtidigt

Bloggar

 • Utveckling av verktyget för att möjliggöra en mångsidigare användning, t.ex. förtidningsartiklar
 • En portlett som visar alla bloggens skribenter
 • Möjlighet att välja artikelbild ur Klockarens bildarkiv

Nyheter

 • Nyhetsrubriken som en del av webbadressen
 • Länkar till andra nyheter nere på nyhetssidan

Blanketter

 • Räknare / begränsning av mängden besvarare

Övrigt

 • Möjlighet att lätt dela innehåll över sajtgränser
 • Bättre filtrering av skräpposten som kommer via blanketterna
 • Förbättring av de interna sökfunktionerna på sidorna
 • Borttagning av enskilda resultat i rss-flödesläsare fungerar inte
 • Översättning av de engelskspråkiga verktygstermerna
 • Möjlighet att bädda in Instagram-konto
 • Möjlighet till inbäddning från Domus
 • Möjlighet till förhandsgranskning av bl.a. nyheter och huvudbild