Valsidorna i Klockaren 2018

Målsättningen är att Klockaren underlätter församlingens valarbete. Med hjälp av Klockaren behöver inte varje församling göra sitt eget material kring valet. En stor del av texterna, bilderna och videona som finns på webbsidan forsamlingsvalet.fi kan man plocka upp på församlingens webbsida med hjälp av de gemensamma verktygen.

Forsamlingsvalet.fi förverkligas på samma bas som Klockaren. Därför kan man använda samma material.

Via denna länk kan du läsa mera om gränssnittet mellan VALAS och församlingens webbsida.

Det finns två olika alternativ att göra församlingens valsida:

Alternativ 1: Halvfärdig valsida - i bruk på några minuter

Använd detta alternativ om:

 • det i församlingens finns lite kunnande och litet arbetstid att göra en valsida och
 • kandidatlistorna, röstningsställena och resultaten hittas via länkar till webbsidan forsamlingsvalet.fi. Dessa uppgifter behöver inte nödvändigtvis finnas på församlingens egna webbsida.

Se modellsida

Ta i bruk sidan så här:

 1. Skapa en ny sida under "Delta och påverka". Ge sidan namnet "församlingsvalet". Välj sidmodell 2.50 Församlingsvalet på en sidan.
 2. Sätt till det viktigaste lokala innehållet. I texten under huvudbilden är det bra att berätta hur man i praktiken gör för att ställa upp som kandidat i er församling.
 3. Lägg till en länk på första sidan och på Delta och påverka-sidan till valsidan du skapat.
 4. Du kan också lägga till på valsidan:
  1. gemensamt innehåll eller skapa en egen text. På sidan finns många innehålls-portletter. Du kan använda gemensamma innehållen Församlingsvalet - aktuellt 1, Församlingsvalet - aktuellt 2 och Församlingsvalet - aktuellt 3 (det är tomt ännu) eller skriva egna texter. På hösten kommer vi att uppdatera innehållet till kandidatlistan, röstningsställena och resultat. Det finns också annat gemensamt innehåll:
   • Församlingsvalet - valkompassen
   • Församlingsvalet - aktuellt 1
   • Församlingsvalet - aktuellt 2 
   • Församlingsvalet - aktuellt 3 (tom just nu)
   • Församlingsvalet - karusell (med teman)
   • Församlingsvalet - min kyrka är gif
   • Församlingsvalet - nedräkning
   • Församlingsvalet - påverkan
   • Församlingsvalet - video med lappar
   • Församlingsvalet - video (den huvudsakliga videon)
   • Församlingvalet - min kyrka tror video
   • Församlingsvalet - min kyrka hoppas video
   • Församlingsvalet - min kyrka älskar video
   • Församlingsvalet - viktiga datum
   • Församlingsvalet - visste du - konfirmand
   •  Församlingsvalet - vägg med sociala medier
   • Församlingsvalets valstudio: Direktströmning från kl. 18 på valdagen 18.11. Till största delen på finska.
  2. kontaktuppgifter.
  3. valevenemang med hjälp av nyckelord.
  4. lokala valnyheter med hjälp av nyckelord.
  5. kyrkans valinformation med hjälp av rss-flöde. Läs mera om rss-flöde på finska via den här länken.
 5. Det finns färdiga bildlänkar bland de gemensamma länkarna. Därför behöver du inte fixa bilder själv. Se instruktioner i slutet av sidan.

 6. Lägg till huvudbild eller ladda ned den gemensamma. Ladda först ner den på din dator och sedan upp i Klockarens bildarkiv. Kom ihåg att när du sen ska plocka in den i bildportletten överst på sidan, ska du ta den ur Originals-mappen för att den ska vara i lämpligt format.

Alternativ 2: Gör det själv - Valets specialmodul

Välj detta alternativ om:

 • Om det i församlingens finns arbetstid för nätverkskommunikation.
 • Församlingens ska själv fixa huvudbild, logo och uppbyggnad.
 • Det är viktigt för församlingen att kandidatlistor, röstningsställen och resultat också finns på församlingens egna valsida och inte bara genom länkar.

Man kan använda gemensamma artiklar och länkar.

Sidan kan skapas av webbplatsens chefredaktör. Se instruktioner för specialmodul.

Se modell sida: Esbo församlingars valsidor

Gemensamma länkar

Gemensamt innehåll kan läggas till i en länklista. Följande länkar med valinnehåll finns:

Församlingsvalet18 - Församlingsvalet.fi, hashtagg, min kyrka
Församlingsvalet18 - min kyrka och hashtagg

Om du vill använda en bilden som finns i en gemensam länk, men ändra länkens adress eller text, kan du göra så här: Välj länke och spara den som en lokal kopia (kryssa i rutan uppe till höger). Öpnna länken på nytt och redigera det du önskar och spara.

Tecknad gubbe som funderar på valet

Information ur resultattjänsten VALAS till församlingens sajt (8.10)

Så här skapar du sidorna:

 • Skapa sidorna:
  1.  "kandidater" med sidmallen 2.51 Församlingsvalet - Kandidater.
  2.  "förhandsröstningsställen" med sidmallen 2.52 Församlingsvalet - Förhandsröstningsställen
  3.  "vallokaler" med sidmallen 2.53 Församlingsvalet - Vallokaler
  4.  "resultat" med sidmallen 2.54 Församlingsvalet - Resultat

Sidorna kan också heta något annat, det väljer du själv.

 • Tryck på skiftnyckeln i övre högra hörnet i portletten Candidate, Pre polling station, Polling station eller Turnout.
 • Välj Inställningar.
 • Välj din egen församling ur drop down-menyn.
 • Spara.
 • Kom ihåg Rubrik 1 på sidan.

Gör det här skilt för alla fyra sidor. 

Grattis du är klar!

Tidtabell för valet i Klockaren

Instruktioner, tidtabell och mera information om valet finns på info.forsamlingsvalet.fi

Tips till lokalt innehåll

 • Presentation av valmansföreningar.
 • Konkreta exempel på vad de nya förtroendevalda kommer att besluta om.
 • Ge ett ansikte på lokala förtroendevalda, presentationer, berättelser. I de nationella kampanjerna syns inte människor, utan de ska komma fram i de lokala kampanjerna.
 • Instruktioner och mera information om församlingsvalet hittar du via adressen info.forsamlingsvalet.fi