Frivilligarbetare

Präst
Församlingsarbetets specialtjänster

Ledig på tisdagar och onsdagar


Webbredaktör
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista


Klockaren-stödet

Jobbar på eftermiddagar med Klockaren-stödet. Stödet administreras av Kustens IT

Webbkommikationsplanerare

Jobbar på Kyrkans kommunikation