Borgå svenska domkyrkoförs.

Kyrkofullmäktiges röstsedel  är vit. Församlingsrådets röstsedel är orange.

Kyrkofullmäktige

Kandidatlista Tillsammans i församlingen

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Andreas Ahlfors Akutvårdare 2
Benita Ahlnäs Redaktör 3
Carl-Gustaf Aminoff Pensionär, marknadsföringschef 4
Marit Björkbacka Verksamhetsledare, fotograf 5
Ove Blomqvist Chaufför 6
Torbjörn Blomqvist Pensionär 7
Stig Bäcklund Överkonstapel 8
Börje Bärlund Pensionär 9
Charlotta Eriksson Ungdomsinformatör 10
Annette Forsblom Vårdare av uh, artesan 11
Nicolina Grönroos Studerande, ungdomsarbetsledare 12
Annette Hansen Socionomstuderande, handledare 13
Marcus Henricson Jurist, VD 14
Hanna Karlsson Studerande 15
Karin Karlsson Teol.kand., studerande 16
Simon Lampenius Politices magister 17
Henrika Lemberg Diakon 18
Kim Metso It-konsult 19
Johan Schalin Sekretariatschef 20
Martin von Schoultz Kapitalförvaltare 21
Zacharias Smouni Processlaborant 22
Marina Uddström Barnträdgårdslärare 23
Linda Wahrman Ungdomsarbetsledare 24

Kandidatlista Tillsammans i församlingen

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Andreas Ahlfors Akutvårdare 2
Benita Ahlnäs Redaktör 3
Carl-Gustaf Aminoff Pensionär, marknadsföringschef 4
Marit Björkbacka Verksamhetsledare, fotograf 5
Ove Blomqvist Chaufför 6
Torbjörn Blomqvist Pensionär 7
Stig Bäcklund Överkonstapel 8
Börje Bärlund Pensionär 9
Charlotta Eriksson Ungdomsinformatör 10
Annette Forsblom Vårdare av uh, artesan 11
Nicolina Grönroos Studerande, ungdomsarbetsledare 12
Annette Hansen Socionomstuderande, handledare 13
Marcus Henricson Jurist, VD 14
Hanna Karlsson Studerande 15
Karin Karlsson Teol.kand., studerande 16
Simon Lampenius Politices magister 17
Henrika Lemberg Diakon 18
Kim Metso It-konsult 19
Johan Schalin Sekretariatschef 20
Martin von Schoultz Kapitalförvaltare 21
Zacharias Smouni Processlaborant 22
Marina Uddström Barnträdgårdslärare 23
Linda Wahrman Ungdomsarbetsledare 24

Kyrkofullmäktiges röstsedel  är vit. Församlingsrådets röstsedel är orange.

Församlingsråd

Kandidatlista Tillsammans i församlingen

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Andreas Ahlfors Akutvårdare 25
Benita Ahlnäs Redaktör 26
Marit Björkbacka Verksamhetsledare, fotograf 27
Ove Blomqvist Chaufför 28
Stig Bäcklund Överkonstapel 29
Börje Bärlund Pensionär 30
Charlotta Eriksson Ungdomsinformatör 31
Annette Forsblom Vårdare av uh, artesan 32
Nicolina Grönroos Studerande, ungdomsarbetsledare 33
Annette Hansen Socionomstuderande, handledare 34
Anna Henning-Lindblom Pol. dr., universitetslektor 35
Marcus Henricson Jurist, VD 36
Hanna Karlsson Studerande 37
Karin Karlsson Teol. kand., studerande 38
Mikael Kokkola Redaktör 39
Henrika Lemberg Diakon 40
Mikael Lindholm Studerande 41
Kim Metso It-konsult 42
Martin von Schoultz Kapitalförvaltare 43
Zacharias Smouni Processlaborant 44
Marina Uddström Barnträdgårdslärare 45
Stefan Vikström Flygkapten 46
Linda Wahrman Ungdomsarbetsledare 47

Kandidatlista Tillsammans i församlingen

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Andreas Ahlfors Akutvårdare 25
Benita Ahlnäs Redaktör 26
Marit Björkbacka Verksamhetsledare, fotograf 27
Ove Blomqvist Chaufför 28
Stig Bäcklund Överkonstapel 29
Börje Bärlund Pensionär 30
Charlotta Eriksson Ungdomsinformatör 31
Annette Forsblom Vårdare av uh, artesan 32
Nicolina Grönroos Studerande, ungdomsarbetsledare 33
Annette Hansen Socionomstuderande, handledare 34
Anna Henning-Lindblom Pol. dr., universitetslektor 35
Marcus Henricson Jurist, VD 36
Hanna Karlsson Studerande 37
Karin Karlsson Teol. kand., studerande 38
Mikael Kokkola Redaktör 39
Henrika Lemberg Diakon 40
Mikael Lindholm Studerande 41
Kim Metso It-konsult 42
Martin von Schoultz Kapitalförvaltare 43
Zacharias Smouni Processlaborant 44
Marina Uddström Barnträdgårdslärare 45
Stefan Vikström Flygkapten 46
Linda Wahrman Ungdomsarbetsledare 47

Ett eller två val

Är din församling självständig eller hör den till en samfällighet? Det här avgör om du röstar med en eller två röstsedlar.

Om församlingen är en ekonomiskt självständig församling förrättas ett enda val och vid det valet väljs medlemmarna i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige leder verksamheten i en självständig församling.

Röstsedeln som används vid valet av kyrkofullmäktige är vit till färgen.

Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet förrättas två skilda val vid samma röstningstillfälle.

Vid de två valen utses:

  1. medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige som leder samfälligheten.Gemensamma kyrkofullmäktige besluter om den kyrkliga samfällighetens budget, kyrkoskatten, samfällighetens fastigheter och om större understöd. Gemensamma kyrkofullmäktige fördelar mellan de olika församlingarna de medel som ska användas för församlingsverksamheten.

    Röstsedeln som används vid valet av kyrkofullmäktige är vit till färgen.
  2. medlemmar i församlingsrådet som leder verksamheten i en församling som hör till den kyrkliga samfälligheten.
    Varje församlingsråd besluter om den egna församlingens verksamhet och personal. Arbetet bland barn, ungdomar och seniorer, och diakoniarbetet hör till församlingsrådets ansvarsområde.

    Röstsedeln som används vid valet av församlingsråd är orange till färgen.

Båda valen har egna kandidatlistor. Samma kandidat kan ställa upp i båda valen eller bara i det ena.

Uppgifterna grundar sig på de uppgifter, som församlingarna har matat in i resultattjänsten.