Pedersöre församling

http://www.pedersoreforsamling.fi

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Procent vid förhandsröstningen

0,0 %

16-17 åringarnas valdeltagande

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 0 st
Nya invalda 0 st
Medelålder år 0 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Förtroendevalda på suppleantplats

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Kaj Lönnqvist   Jordbrukare 10 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Eva Lindqvist   Närvårdare 9 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Sara Lassfolk   Controller 8 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Ritva Kulla   Lärare 7 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Lars Kass Pensionär 6 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Jonas Kackur   Agrolog 5 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Börje Häggblom   Vvs-ingenjör 4 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Viola Flink   Bankfunktionär 3 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Roger Eriksson lektor emeritus, teol. mag. 2 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Charles Östman Jordbrukare 15 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Jakob Nylund   Studerande 12 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Martin Melin   Advokat 11 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Jens Sundström   Maskinförare 14 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0
Tomas Nyström   Försäljningschef, jordbrukare 13 Pedersöre församlings vallista - kandidater 0 0

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Procent vid förhandsröstningen

0,0 %

16-17 åringarnas valdeltagande

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 0 st
Nya invalda 0 st
Medelålder 0 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Förtroendevalda på suppleantplats

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Christina Heikkilä   Missionär 19 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Sandra Häggblom   Närvårdare, logistikarbetare 20 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Gunilla Snellman   Florist, trädgårdsmästare 28 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Sofia Kass   Lärare 21 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Britt-Mari Knuts Lärare 22 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Ann-Catrin Österholm   Lärare 29 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Gun-Maj Näse   Teol. mag., pensionerad lektor 26 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Eva Lindqvist   Närvårdare 23 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Samuel Salo   Merkonom 27 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Krister Mård Verkställande direktör 24 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Jakob Nylund   Studerande 25 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Gerd Björklund Sjukskötare 16 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Mats Björklund Jordbrukare 17 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0
Patrik Grankulla   Byggnadsarbetare 18 Enhet i Kristus - kandidatlista 0 0

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.