Utveckling

Februari 2019: Visuell förnyelse och uppdatering av bakgrundssystemet Liferay

De största förändringarna i Klockaren under år 2019 är utseendet och att bakgrundssystemet, Liferay, uppdateras till en ny version.

Klockarens utseende förnyas så att det hänger med sin tid och samtidigt förenhetligas uppdateringsverktyget. Det första steget är att församlingssidornas footer (det gråa fältet längst nere på sidorna) förenklas.

Bakgrundssystemet uppdateras. Det innebär bland annat följande förbättringar:

  • Uppdateringen blir klarare.
  • Bildhanteringen blir lättare.
  • Blanketterna fungerar bättre.

Under det här året kommer utvecklingen att fokusera på uppdateringen. Enligt en preliminär tidtabell lanseras den på alla församlingssidor i slutet av året. Vi återkommer senare med en mera exakt tidtabell. Att uppdateringen tas i bruk kräver inga åtgärder från församlingarna.

Vi hoppas att några församlingar skulle vilja vara pilot för den nya versionen och dela sina erfarenheter med oss i utvecklingsteamet och med andra församlingar. Ta kontakt om ni är intresserade av att delta!