Utveckling

Hur ni tar i bruk den nya evenemangssökningen och de nya evenemangskategorierna

Evenemangssökningen och kategorierna ändrades samtidigt för alla församlingar.

Huvudmenyn ändras då församlingen har tid för omställningen.

Gör så här:

  1. Evenemangskategorin Unga och vuxna ändrar namn till Vuxna. Öppna de evenemangen i uppdateringen och omfördela dem mellan kategorierna Vuxna, Unga och Mission och utvecklingsarbete. De två sista är tomma efter förnyelsen om du inte lägger något i dem. Minns att ett evenemang kan höra till flera kategorier.
  2. Kontrollera att evenemangen för Stöd och hjälp kan ses. Du kan fortfarande definiera att ett evenemang hör till kategorin Stöd och hjälp. De här evenemangen syns i första hand på sidan Stöd och hjälp dit vi har lagt till en portlett med evenemangslista. Eftersom ett evenemang kan ha flera kategorier så kan du ge de här evenemangen också en annan kategori. Då ses de i evenemangskalendern. Om ni har evenemang som ni definierat som Stöd och hjälp så kontrollera att de kan ses under sidan Stöd och hjälp. Om inte, ta kontakt med klockarstödet (klockaren@evl.fi).

Förbered dig också nu:

  1. Förnyelsen av huvudmenyn (Kom med kommer till som ny sida samt Fördjupa din tro och Webbkyrkan slås ihop) är ett led i förnyelsen. Församlingarna gör förändringarna i huvudmenyn i samarbete med klockarteamet och klockarstödet. Varje församling bestämmer själv sin tidtabell för förändringen och meddelar sitt önskemål till klockaren@evl.fi. För de minsta församlingarna går det här på en timme. För de med omfattande material och många anställda som jobbar med sitt eget på sina håll kan det ta en vecka före vårt samarbete kommit så långt att förnyelsen är helt genomförd.