Kontakt

Här kommer alla församlingens kontaktuppgifter i alfabetisk ordning. Du kan också skapa skilda listor för en del av personalen. Och lyfta en kontaktpuff med t.ex. pastorskansliets uppgifter överst.

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar guiden med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Webbredaktör
Fax: 09 123 45
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

L P S

L


Webbredaktör
Fax:: 09 123 45
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

P


kaplan

S


Klockaren-stödet

Jobbar på eftermiddagar med Klockaren-stödet. Stödet administreras av Kustens IT

Webbkommikationsplanerare

Jobbar på Kyrkans kommunikation