Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://klockarenguide.evl.fi och har upprättats 23.06.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bildens textmotsvarighet (alt-texter)

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Endel bilder eller bildlänkar saknar textmotsvarighet eller så motsvarar textmotsvarigheten inte tillräckligt bra bilden. I vissa fall är den alternativa texten för en bild identisk med en länktext. Vi rättar till det alternativa texterna snarast möjligt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Design som HTML-språk

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del av innehållet på sidorna har delvis designats med HTML-kod istället för CSS. Detsamma förekommer i texter och rubriker.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Rubriker

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns rubriker utan text. Och en del sidor saknar huvudrubrik. Vi försöker rätta till det här snarast.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Inmatningsfält ska alltid ha en beskrivning som uttryckligen är associerad med textområdet för att användare med assisterande teknik får veta vad fältet är till för.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Kontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Färg ska inte användas som det enda visuella sättet att förmedla information

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.1 Användning av färg
 • Möjlig att uppfatta: Kontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast. Detta korrigeras snarast. (Också WCAG 1.4.6)

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Hanterbar: Bildlänkar

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vissa bildlänkar saknar alternativa texter och länktext används för flera olika destinationer.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: Fokusering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Elementet blir inte markerat då det fokuseras med tangentbordsnavigation.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus
 • Robust: Hjälp med input

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det bör finnas instruktioner för inmatningsfält.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • Robust: Kompatibelt

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Element-ID är inte unikt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.1 Tolka
 • Robust: Förklaring av funktion

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det saknas förklaring för fält, inmatningsfält och en iFrame. På något ställe finns onödiga förklaringar som inte ger användare någon ny information. Vi åtgärdar det här så snart som möjligt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Följande omfattas inte av lagen

 • kontorsprogrammens dokument (till exempel doc, pdf, odt) som har lanserats före 23.9.2018
 • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Sidan innehåller instruktionsvideor. De har bild och ljus men inte textning. Motsvarande innehåll finns på sidan som text.

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

 

Ge respons med webbformuläret Öppna länk i ny flik

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönsterÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten.