Andreas Cederberg

Klockarenstödet

Kalevi Koistinen

Klockarenstödet

Anne Kähäri

Klockarenstödet

Julia Lundell

Produktchef

Julia planerar utveckling av Klockaren, organiserar stödet och uppdaterarna, användarundersökningar, kommunikation


Per Person

kaplan
Fax:: 050 123 45

Lena Sandberg

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några timmar varje vardag.

Aku Sonninen

Produktägare

Ansvarar för utvecklingen av Klockaren.