Andreas Cederberg

Klockarenstödet

Kalevi Koistinen

Klockarenstödet

Reeta Kujanpää

Produktchef

Reeta planerar utveckling av Klockaren, organiserar stödet och uppdaterarna, användarundersökningar, kommunikation

Anne Kähäri

Klockarenstödet

Julia Lundell

Produktägare

Julia ansvarar för utvecklingen av Klockaren.


Per Person

kaplan

Lena Sandberg

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några timmar varje vardag.

Aku Sonninen

Produktägare

Ansvarar för utvecklingen av Klockaren.