Lisa Back

Församlingssekreterare

Andreas Cederberg

Klockarenstödet

Kalle Förtroendevald

Församlingsrådet


Eva Holm

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet ti, to och fre förmiddagar.


Kalevi Koistinen

Sakkunnig

Klockarenstödet på finska

Anne Kähäri

Sakkunnig

Klockarenstödet på finska - sköter tillfälligt andra uppgifter


Mimosa Lankinen

Sakkunnig

Klockarenstödet på finska

Julia Lundell

Produktchef

Utvecklar, organiserar stödet och har ansvar för gemenskapen kring verktyget, användarundersökningar, kommunikation


Per Person

kaplan

Jag jobbar i församlingens söda distrikt och har ansvar för ungdomsarbetet.


Lena Sandberg

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några timmar varje vardag.

Aku Sonninen

Produktägare

Ansvarar för utvecklingen och leder teamet


Lisa Vallare

Församlingsvalets kontaktperson
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster

präst