Gemensamt material för Delta och påverka - sidan

Det finns mycket gemensamt material som kan användas för denna sida. 

  • Det finns gemensamma länkar som ser olika ut beroende på vilket utseende du väljer.
  • För presentation av Kyrkans Utlandshjälp finns förutom länk också en text och en video. 
  • Bland gemensamma texter finns en medievägg kallad: 'Kyrkans i sociala medier'.
  • Videon
YouTube-video

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. Den kristliga kärleken till nästan och uppfattningen om rättvisa styr Kyrkans Utlandshjälps arbete bland de allra fattigaste och arbetet för att främja fred och mänskliga rättigheter. Villkorslös kärlek till nästan, orubbligt hopp, mod och respekt är Kyrkans Utlandshjälps värderingar.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta ekumeniskt och i nära samarbete med sina trosbaserade partnerorganisationer. I bistånds- och påverkansarbetet vill Kyrkans Utlandshjälp främja samarbetet mellan olika religionssamfund.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakoniarbetare och övriga anställda.