Klockarenstödet

Det svenska klockarenstödet svarar på dina frågor om webbverktyget Klockaren. Du kontaktar oss via SjälvservicepunktenÖppna länk i ny flik.

Vi återkommer så snart vi kan med lösning, svar, stöd, hjälp eller ett telefonsamtal. Kom ihåg att fylla i alla fält i stödtjänsten. Ju flera uppgifter vi får desto snabbare går det att lösa problemet. Tack!!

Klockarenstödet är i gång några timmar varje vardag.

Ge feedback, påtala brister i Klockarenguiden eller kom med utvecklingsförslag utan att kontakta Självservicepunkten.

Andra sätt att få hjälp med Klockaren

Frustrerad man framför en dator.