Kyrkor och lokaler, begravningsplatser

I Klockaren skapar man en egen sida för varje kyrka, lokal och begravningsplats i församlingen/samfälligheten. Det behöver finnas en egen sida för alla utrymmen där det hålls evenemang eller som kan bokas eller hyras ut.

November 2022: Läs instruktionerna om vilka åtgärder som behöver vidtas för det andra skedet av lokalförnyelsen

I augusti 2022 förverkligades det första skedet av förnyelsen av sidorna för lokaler. Målsättningen är att främja sidornas användningsgrad genom att göra sidorna mera tilltalande samt att underlätta bokning och uthyrning av lokalerna.

I det första skedet förnyades Lokal-sidornas utseende, man kunde infoga ny information: kontaktinformation för att hyra lokal, nya symboler för tillgänglighet och utrustning. De nya fälten blir synliga då man infogar de nya uppgifterna för lokalen.

Förnyelsens andra skede publiceras i början av november. Då fokuserar vi på Kyrkor och lokaler sidan och erbjuder besökare möjlighet att söka lokal enligt typ, storlek, användningsändamål och/eller utrustning. I det andra skedet kommer även nya, ifyllbara fält för lokalerna att dyka upp.
 

Texten som märkts med textlyft beskriver vad du nu ska göra med sidorna för lokaler.

Inget ändrade på vår församlings webbsida, vad gick fel?

Kontakta Klockarenstödet om någon sida för lokal fortfarande ser likadan ut. 

En skärmdump av en sida för en lokal efter förnyelsen.

Redigera och mata in utrymmets uppgifter

När du lagt till en sida för lokal (sidmodell 1.07) på församlingens webbplats kan du börja mata in lokalens uppgifter. Du kan senare redigera informationen genom att logga in i Klockaren och följa instruktioner här nere.

Snabbinstruktion:

 1. Kontrollera i navigationsmenyn till vänster att du är på rätt sida för lokalen.
 2. Klicka på kugghjulet (redigera innehåll) som öppnar blanketten med information om lokalen.
 3. Fyll i information om lokalen: grunduppgifter, max antal personer i utrymmet, lokalens prioritering, uppgifter om hyra och lokalens beskrivning.
 4. Klicka lokalen symboler och utrustning.
 5. Fyll i öppettider och lokalens huvudbild
 6. Fyll under listnings- och sökalternativ i lokalens nyckelord och lokalens evenemangstyper
 7. Spara och publicera genom att klicka på Publicera-knappen.
 8. Vid behov kan du infoga flera bilder av utrymmet i Bildgalleriet.

 

Information om lokalen

Exakt plats på kartan, kartkoordinater
Här kan du infoga vilka uppgifter som helst, som Google Maps förstår. Det kan vara adress (t.ex. Södra kajen 8, Helsingfors), lokalens namn (t.ex. Helsingfors domkyrka) eller koordinater. Koordinater bör infogas i formen 11.111111,11.111111.

Om församlingen inte tidigare infogat koordinater så är det viktigt att göra det nu. I förnyelsens andra skede skapar vi en Google-maps karta som visar alla sidans lokaler. Den kartan använder infogade koordinater.

Kartkoordinaterna hittar du i Google maps på följande sätt:

 1. Öppna ett nytt fönster i GoogleMaps
 2. Skriv in lokalens adress.
 3. Högerklicka med musen när pilen visar på nålen. Klicka på koordinatraden som finns högst uppe.
 4. Lokalens koordinater finns nu kopierade till urklipp och du kan infoga dem i lokalens blankett.

Max antal personer i utrymmet
Skriv här lokalens maximala antal personer. Uppgiften om max antal personer visas på sidan för lokaler och i listan för alla lokaler på Kyrkor och lokaler-sidan. Om det finns behov att särskilja hur många personer som ryms i olika rum eller för hur många kaffeservicen räcker till kan man infoga de uppgifterna i den mera detaljerade beskrivningen. Om det handlar om en plats utomhus eller en lokal där man inte kan uppskatta maximala antalet deltagare ska du låta "0" stå kvar. Då ser besökaren inte alls det fältet.

Lokalens prioritetsordning
Lokalens prioritetsordning påverkar i vilken ordning lokalerna visas i listan på Kyrkor och lokaler-sidan.
Välj 1 om du i listningen på Kyrkor och lokaler-sidan vill lyfta lokalen först. Välj 2 för den lokal som du vill att ska komma därefter. Lokalernas standard är 3 och de listas i bokstavsordning. Prioriterings-ordningen påverkar alla listor för lokaler.

Lokalens telefonnummer och tilläggsinformation
Mata in i telefonnummer i önskad form. Tilläggsinformation förklarar vem som svarar i telefonen och t.ex. när. Håll informationen kort.

 

Telefonnummerfälten tillåter inte längre text eller mellanslag. Om det tidigare fanns sådana bör de redigeras innan publicering. Blanketten påpekar i annat fall om detta vid publicering. 

 

Kan man hyra utrymmet?
Välj Ja om lokalen kan hyras eller om du vill lägga till mera exakta kontaktuppgifter för bokning. När du väljer ja, visas flera tilläggsfält där du kan infoga lokalens bokningsuppgifter. Denna information blir synlig på sidan för lokalen till höger under kartans inbäddning.

I takt med förnyelsen lönar det sig att med eftertanke gå igenom alla lokalers beskrivningar. Ta bort sådan information som nu blir tydlig med hjälp av antal personer, listan för utrustning och nya symboler. Vi rekommenderar att lokalens mera detaljerade beskrivning kommer före kulturell bakgrund och historia.

Lokalens allmänna beskrivning/ingress
T.ex. vad lokalen används för och för vem. Skriv en kort (max 400 tecken) beskrivning av lokalen och dess användning.

Mer detaljerad beskrivning av lokalen (t.ex. utrustning, antal personer, begränsningar, förfarande kring reservation om info inte framkommer av tillgänglighetssymbolerna, utrustningslistan eller allmänna bokningsinstruktioner på sajten).

Lokalens eventuella kulturella bakgrund och historia.

Ytterligare information (t.ex. köranvisningar).

Andra lokaler i anslutning till den här
Här kan du infoga länk för en eller flera andra lokaler. Fyll i länkens text och länken i formen http:// ... eller https:// ....

Symboler - tilläggsinformation
I takt med att samhället förändras tillkommer nya symboler. Gå in och klicka in de nya som kan kopplas till lokalen. (Ett gemensamt innehåll där besökaren informeras noggrannare om vad de olika symbolerna innebär och som församlingen kan välja att lyfta kring detta är på väg . Uppskattad tidtabell: December 2023.) 

Ofta ställd fråga: Vad avses med Trygg plats? En trygg plats innebär att alla har rätt att känna sig välkomna och trygga till evenemang utan rädsla för diskriminering eller trakasseri, oavsett hudfärg, kön, ursprung, språk, religion eller andra faktorer.

 

 

Utrustning
Vi har skapat en lista för utrustning som är viktig för dem som funderar på att boka en lokal. Gå in och välj de aktuella för varje lokal. Om det finns något viktigt som fattas i listan kan du skriva in det i den mera detaljerade beskrivningen för lokalen. Besökaren kan i sökningen välja enbart av dem som är tillgängliga i något av församlingens utrymmen, i övriga fall är detta fält i sökningen tomt. 

Öppettider
Välj ’Skriv öppettid i fri form’ eller ’Öppet enligt överenskommelse’. Om lokalens öppettider är regelbundna ska du välja *Öppet enligt överenskommelse’. Om du vill infoga en mera detaljerad beskrivning ska du välj ’Skriv öppettid i fri form. Håll beskrivningen kort.

Bild av lokalen
Infoga en liggande bild som inte är för liten och som har måtten för en vanlig bild. Vi rekommenderar att ni använder 800 pixel breda bilder, men också andra bildformat fungerar. Använd inte fyrkantiga eller stående bilder eftersom de skuffar utrymmet för långt ner. Det är inte nödvändigt att byta bild om ni sedan tidigare har en bild som inte motsvarar dessa instruktioner, men en bra tumregel är att förnya bilder för lokaler med fem års mellanrum.

Lokalens bild visas t.ex. i Google-sök. Med hjälp av den känns lokalen igen. Vi rekommenderar en bild från utsidan (inte en bild från byggnadens insida). I bildens listning beskärs bilden automatiskt från höger och vänster och visas som en fyrkant (se bilden här nere).

Bildens alt-text
Lägg till bildens alt-text, alltså alternativ text. Läs mera om tillgänglighetsdirektiven.

Detta fält är numera obligatoriskt. Om ni lagt in bilder innan detta fält funnits kommer blanketten att påpeka om detta vid publicering. Fyll i det fallet i bildens alt-text.  

Lokalens RSS-flöde
Här kan du enkelt kopiera adress för RSS-flöde för lokalens evenemang.

Lokalens nyckelord
Lägg till nyckelord för lokalen. Nyckelord används för listning av lokaler och vid användning av lokalsök.

 • Inkvarteringsutrymme och vägkyrka har tillkommit som alternativ till detta. 

 • Lokalens evenemangstyper Välj vilka slag av evenemang som kan ordnas i detta utrymme.

Då du kommit så här långt, tryck Publicera.

Portletten Galleri
Som komplement till lokalens huvudbild kan du infoga andra bilder med hjälp av portletten Galleri. Portletten för galleriet finns under bildens kugghjul för redigering och ska redigeras skillt. Se intruktioner för bildgalleri här.

Lokalens evenemang
Här lyfts automatiskt fram en lista av alla evenemang i denna lokal.

Skärmdump av hur Kyrkor och lokaler sida ser ut. Här Vasa svenska församling.

Kyrkor och lokaler-sidan förnyas

Förnyelsen av Kyrkor och lokaler sidan kräver en del redigering av församlingen:

 1. Redigera lokalernas beskrivning.
 2. Skapa en sida för Prislista under Kyrkor och lokaler. Infoga priser.
 3. Skapa en sida med instruktioner för bokningar. Infoga instruktioner.
 4. Lyft fram kontakter som kan gera mera information i kontaktpuffen. Använd gärna kontaktinformation för tjänst.
 5. Lägg till länkar och möjliga bloggartiklar.

Kyrkor och lokaler-sidan förnyelse, skede 2

I oktober förverkligas skede 2 av förnyelsen av Kyrkor och lokaler sidan. Då läggs en sök-möjlighet till. Elementet "Hitta en lämplig lokal" leder till sökfunktionen. 

Rullgardinsmeny visar inte alternativ som inte infogats i någon av församlingens lokaler. För att besökare ska kunna söka utrymmen är viktigt att komplettera lokalernas fakta.

Kolumnen i mitten

Allmän beskrivning
Försäkra dig om att sidan har en huvudrubrik ”Kyrkor och lokaler”.
Om innehållsportletten i nuläget inte har någon text, ska du skriva en kort beskrivning av församlingens lokaler och deras användningsmöjligheter. Definiera texten som ingress med hjälp av texteditorn. Vi rekommenderar max 400 tecken, så att inte besökaren också ser ikonerna för lokaler, speciellt i mobilen.

Prislista och mera information för att boka en lokal
När sidorna är skapade under Kyrkor och lokaler sidan skapar systemet automatiskt länkar till två sidor: Prislista och Mera information för att boka en lokal. Följ instruktionerna här under för att ta i bruk dessa länkar.

Skapa sida för prislista:

 1. Gå till sidan Kyrkor och lokaler.
 2. Skapa en sida för som heter ”Prislista”. Du kan välja vilken sidmodell som helst.
 3. Skriv hyror och användarvillkor.
 4. Spara

Gör på samma sätt en sida med instruktioner för bokning:

 1. Gå till Kyrkor och lokaler-sidan.
 2. Skapa en sida som heter ”Mera information för att boka en lokal".
 3. Skriv allmänna instruktioner och villkor för hyra av lokal.
 4. Spara.

Alla lokaler-lista
Här lyfts max sex lokaler fram och de övriga lämnar bakom sidan. Församlingen kan påverka vilka lokaler som visas överst i listan genom att välja ordningsföljd för de viktigaste lokalerna på lokalsidan. I listan visas också antal personer när det finns definierat. 

I skede 2 tillkommer olika sökkriterier.

Portletten Bloggpuff enligt nyckelord
Här kan man med hjälp av nyckelord lyfta fram bloggar som hör ihop med någon lokal. T.ex. om renovering av en lokal eller en berättelse om ett trevligt evenemang i en lokal.

Höger kolumn

Kontaktpuff
Här listar man kontakter som kan ge tilläggsinformation. Använd gärna kontaktinformation för tjänster.

Alla lokaler på karta (förnyelsens andra skede)
Här visas sajtens alla lokaler som infogats med kartkoordinater. Besökaren kan öppna lokalen i större storlek.

Länklista
Här är det lämpligt att länka till artiklar som t.ex. handlar om att förbereda fest och Livets fester-sidorna

En skärmdump av hur en sida av finska Kyrka och lokaler sida ser ut efter skede 2.