Sidmodell 2.11

Mediesida utan meny

I den högra spalten finns en bild/videoportlett, en portlett för rss-flöde, portletter för kontaktpuffar, textportletter och evenemangslista.

I den vänstra och mittersta spalten finns många textportletter, länklistor och portletter för rss-flöden 

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Rubrik 2

hamn
Webbredaktör
Fax: 09 123 45
Södra kajen 8
00100 Helsingfors

Ansvarar för Klockaren på svenska, evl.fi/svenska och Sacrista

Klockaren-stödet

Jobbar på eftermiddagar med Klockaren-stödet. Stödet administreras av Kustens IT