Video

Den video du vill visa i Klockaren måste du först ladda upp i Youtube eller Vimeo. Videon kan du sedan antingen lägga till på en sida i Klockaren via portletten Media highlight eller en innehållsportlett.

Lägg till en video i Bild och video portlett

Såhär ser Bild och video portletten ut:

Media highlight portlett

När din video finns i Youtube kan du enkelt lägga till filmen i Klockarens Media highlight portlett. Tryck på knappen Lägg till video. I fältet som då kommer fram ska du fylla i Youtube-videons ID. 

Videons ID är den enhetliga serie av bokstäver och siffror (om där efteråt också finns andra tecken ska dessa inte tas med) som står efter v= 

Exempel: I url för videon med url adressen https://www.youtube.com/wttch?v=6UFpKjS9blk&t=9s  -> blir videons ID följande 6UFpKjS9blk. (Notera att tecknet & och det som kommer efteråt inte finns med i videons ID.)

Via denna länk hittar du en videoinstruktion om hur lägga till en video i en bild och video portlett.Öppna länk i ny flik

 

Lägg till en video i Innehållsportlett

Så här ser en innehållsportlett ut:

Innehållsportlett

Om du lägger till en video i texteditorn, ska du använda inbäddningsverktyget. Via denna länk hittar du instruktioner för det. Det behövs för att kunna visa videon i anpassad storlek även på mobilen. Hämta videons ID i Youtube, kopiera och klistra in i inbäddningsverktyget. Lägg till den kod du fick i inbäddningsverktyget på rätt ställe i texteditorn.

Obs! I slutet av YouTube-videor visas normalt förslag på andra videor. Om du inte vill att såna ska visas kan du lägga till koden &rel=0 (noll) efter videons adress före du trycker på Skapa en inbäddningskod.